Zapraszam do kontaktu

Biuro:

Centrala Grupa ANG
ul. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
www.grupaang.pl

Siedziba:

First Things First Sp. z o.o.
ul. Prosta 174, Kawęczynek
05-520 Konstancin-Jeziorna
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy nr KRS 0000799626
NIP: 1251697128
REGON: 384142700

Tel: (+48) 502 644 252
Email: kontakt@ftf-finanse.pl

Masz pytania? Zachęcam do kontaktu

(+48) 502 644 252